Loco myš

Převzano z dcckoleje.marekiss.czPomocí tohoto zařízení můžete ovladat vláčky a vyhýbky + změna CV v dekodérech

Tato myška umožňuje téměř kompletní ovládání kolejiště. Je možné do ní nahrát dva různé druhy programů.
V jednom je ovládání rychlosti pomocí potenciometru a ve druhém pomocí kláves * #

V myši je možné nastavit počet stupňů rychlosti na 14, 28 a 128. Dále je možné ovládat světla a funkce F1 a F2.
Samozřejmostí je zde stopka, pokud se schyluje k nehodě. Tím samým tlačítkem lze vypnout. S myší jdou přehazovat výhybky a pracovat s lokomotivami na programovací koleji (programovat atd).

Taková malá finta

Klávesnice, jak ji zakoupíte se pro nás nehodí je otočená v podstatě vzhůru nohama.
Aby vám to fungovalo bez problémů klávesnici vyloupněte od kontaktů a otočte o 180°, tím docílíte toho, že bude orientována správně.

Většinu textů na obrazovce jsem se snažil počeštit (bez diakritiky).

foto

1 2 3 STOP
4 5 6 MENU
7 8 9 ENT
* 0 # SEL

Přechody mezi nabídkami.
foto

K těmto nabídkám se dostanete, pokud při zapínání myši držíte tlačítko ENT.
foto

Jednoduchý návod.

Ovládání obou myší je v podstatě totožné, jen u myši, kde si nahrajete program s potenciometrem je chyba v programu. Takže pokud si přebíráte lokomotivu od jiné myši a nemáte potenciometr na stejné úrovni, musíte jej dát do nuly a odtud poté ovládáte rychlost lokomotivy podle nastavení potenciometru.

Programování CV.
foto

Tlačítkem SEL (D) přecházíte mezi čtením a zápisem.
Tlačítkem ENT (C) provádíte čtení/zápis dle nabídky.
Volbu CV či jeho hodnoty volíte klávesami 0-9.

Soubory ke stažení
Plošný spoj
Osazovácí plánek
Rozpis součástek
Program Pic