H-Centrála

Převzano z dcckoleje.marekiss.cz


Optimální napětí na svorkách DCC je 12-16V.

CO UMÍ OVLÁDAT H-CENTRÁLA

Odstranění problémů s posunem adres výhybek

Adresy vyhybek 1 až 4 se nechovali korektně a přehazovali vyhybky i jiných adres. Je to způsobeno tím, že H-centrála je nakonfigurována, aby simulovala systém Lokmaus a ne systém Lenz, který je u nás používán. Zde dochází k posunu adres dekodérů. H-centrálu lze nakonfigurovat tak, aby simulovala systém Lenz, a tím odstranit problémy s posunem adres dekodérů příslušenství.

Postup pomoci Multimouse od ROCO
  1. V menu Multimaus – Programování – režim zadáme POM a potvrdíme OK a odejdeme zpět.
  2. V menu Multimaus opět zvolíme – Programování – změna CV – navolíme CV7 – a hodnotu 50 – potvrdíme OK. Dioda na H-centrále se rozbliká 2x rychle za sebou a pak delší pomlka, známka že H-centrála přešla do konfiguračního módu.
  3. Teď máme 15s na to abychom, opět navolili – Programování – změna CV – navolíme CV7 – a hodnotu 77 a potvrdili OK. Dá se to stihnout.
  4. Dioda na H-centrále se rozsvítí trvale. Vyzkoušíme, zda došlo k posunu adres dekodérů příslušenství, pokud ano – vše OK. Pokud ne tak jsme to asi nestihli a vše musíme opakovat rychleji.
Souhrn

Doufám, že jsem to popsal dosti podrobně, jinak vše je v manuálu H-centrály.

citace z Fóra BorgMcz

Dobrý den, rád bych zde dal svůj postřeh z provozu H-Centrály. Kolejište už mám konečně ve stavu, kdy mohu jezdit, prehazovat výhybky. Když do provozu zapojím dvě loko a k tomu nějakej ten osvětlenej vagónek (měřítko H0), dochází k přehřívání regulátoru LM350. To má za následek nejdříve snižování napětí za regulátorem až nakonec dojde k odpojení pomocí inplementované ochrany. Proto si dovolím doporučit zvětšení chladiče na regulátoru. Osobně jsem vyvedl regulátor pomocí drátů mimo desku a umístil na chladič, se kterým už je chlazení OK a v případě problémů do budoucna je možné chladič doplnit ventilátorkem 40mm.

Dokumentace

Jak si nakrimpovat kabel pro Xpress-Net.
foto
Jak si nakrimpovat kabel pro S88 - jedná se o obyčejný přímý kabel.
foto