Dekodér pro serva

Převzato z dcckoleje.marekiss.cz


Dekodér pro serva – pomocí tohoto zařízení můžete ovladat serva a s něma vyhýbky,závory,atd...

Ve spolupráci s tímto dekodérem je možné servům nastavit různé parametry. Více o parametrech dekodéru je v tabulce níže.

Funkce jednotlivých CV
CV v PIC CV pro rocomouse Hodnoty zadání Defaultně nastaveno Popis činnosti
513 1 1 ... 63 1 Adresa dekodéru (nízké bity) určuje adresu výstupů
515 3 1 ... 105 50 Úhel natočení serva na 1 výstupu
516 4 1 ... 105 50 Úhel natočení serva na 2 výstupu
517 5 1 ... 105 50 Úhel natočení serva na 3 výstupu
518 6 1 ... 105 50 Úhel natočení serva na 4 výstupu
519 7 10 20 revize - nelze měnit
520 8 13 13 údaje o výrobci - nelze měnit
521 9 0 .. 7 0 Adresa dekodéru. (vysoké bity) adresují se jím adresy dekodéru nad 64 připočtem k nízkým bitům
541 29 128 128 Konfigurace (128 = dekodér přislušenství), aby rozpoznával správně adresované data.
545 33 32 ... 255 78 Čas mezi pulsy, hodnota ovlivní rychlost serva.
546 34 0 nebo 1 1 Hodnota 0 si neukládá pozici serva.
Hodnota 1 si ukládá pozici serva.
547 35 1 ... 255 1 Rychlost serva 1
548 36 1 ... 255 1 Rychlost serva 2
549 37 1 ... 255 1 Rychlost serva 3
550 38 1 ... 255 1 Rychlost serva 4

Jako obvykle jsem tyto dekodéry sestrojil na styl Master -> Slave.
Pro naše účely stačí i to nejjednodušší. (ebay cca 30kč)

A jde s nimi pohybovat téměř čímkoli na kolejišti.

Jak jednoduše naprogramovat adresu:

Nejprve vše zapojíme, i serva !
Na ovladači si navolíme jednu ze 4 adres vyhybek podle tabulky.
Zmáčkneme tlačítko na dekodéru u PICe a 4 zapojených výstupů se servi.
Poté pomocí ovladače 2x přehodíme příslušnou vyhybku (servo).
To by mělo reagovat na povel z ovladače.
Uvolníme tlačítko a máme hotovo. Všechna 4 serva budou mít adresy podle tabulky.

Tabulka adres výstupů

Adresu lze programovat také na programovací koleji.
Ostatní CV (výchylka, rychlost) lze programovat na programovací koleji nebo také za provozu v POM režimu.


Soubory ke stažení
Plošný spoj Master
Osazovací plánek Master
Rozpis součástek Master


Plošný spoj Servo
Osazovací plánek Slave
Rozpis součástek Slave

Program Pic