SYSTÉM DETEKCE BLESKŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ(a deště/sněhu)

Americká firma Global Atmospherics, Inc. (GAI) ve spolupráci s německou firmou Siemens AG a rakouskou Austrian Lightning Detection & Information Systems zahájily od června tohoto roku provoz ukázkového středoevropského systému detekce blesků.
Systém sestává z několika čidel schopných v reálném čase identifikovat výboje typu mrak-mrak (CC) a mrak-země (CG). Čidla jsou rozmístěna na území Německa, Rakouska, Maďarska, České Republiky a Polska. Jedná se o hybridní síť čidel LPATS IV, LPATS III a IMPACT firmy GAI. Údaje z čidel jsou centrálně zpracovávány v německém Karlsruhe na stroji LP2000 firmy GAI. Zpracovaná data jsou předávána účastníkům projektu prostřednictvím internetu. Velmi stručné osvětlení principu detekce blesků Základní princip detekce spočívá v rozmístění jistého počtu detekčních čidel na příslušném území. V okamžiku bleskového výboje dochází k vyzařování el.mag. záření, které jsou tato čidla schopna zachytit. Čidla určí směr, ve kterém došlo k výboji, nebo dobu zachycení signálu synchronizovanou pomoci GPS. Některá čidla umožňují dokonce kombinaci těchto dvou metod. Informace z čidel jsou v reálném čase zasílány do centrálního zpracovatelského počítače, který je vyhodnotí a určí, zda šlo o blesk, a pokud ano, kde se vyskytl. Většinou je možno určit i typ blesku (CC nebo CG), polaritu a velikost el. proudu ve výboji. Popis zobrazení a ukázka dat Údaje o okamžité bleskové aktivitě jsou užitečné nejen v meteorologii, ale i v hydrologii, lesnictví, energetice, telekomunikacích, letectví, pojišťovnictví a v dalších oborech. Přestože ČHMÚ v nejbližší době s nákupem vlastního detekčního systému z finančních důvodů nepočítá a zůstaneme tedy zřejmě ještě nějaký čas jednou z posledních středoevropských zemí, která takovýmto systémem nedisponuje, nabízíme vám zpracovaná data z tohoto ukázkového projektu. Každý obrázek zachycuje blesky za posledních 90 minut. Nejstaršm bleskům odpovídá nejtmavší barevný odstín, nejnovějším nejsvětlejší. Z tvaru značek lze vyčíst, zda šlo o výboj typu CC nebo CG. U blesků typu CG je rozlišena tvarem značky i jejich polarita.
..........................................................................................................
LEGENDA:Čas na obrázku+2 Hod

* SUM ...
celkový počet blesků na obrázku
* CG+ ... výboj typu MRAK - ZEMĚ s kladnou polaritou
* CG-  ... výboj typu MRAK - ZEMĚ se zápornou polaritou
* CC   ... výboj typu MRAK - MRAK
* barevná stupnice ... číslo uvedené vedle barvy udává stáří blesku v minutách od času udaného v záhlaví obrázku


+2 hod

+2 hod
          

Polanka nad Odrou - Polančice u školky.

1. stupeň povodňové aktivity: 125 [cm]
2. stupeň povodňové aktivity: 135 [cm]
3. stupeň povodňové aktivity: 155 [cm]
3. stupeň povodňové aktivity ( extrémní povodeň): - [cm] (Q50)Dolní Lhota průtok.


Dolní Lhota srážky.


Odra - svinov

1. stupeň povodňové aktivity: 310 [cm]
2. stupeň povodňové aktivity: 460 [cm]
3. stupeň povodňové aktivity: 520 [cm]
3. stupeň povodňové aktivity ( extrémní povodeň): 666 [cm] (Q50)Oblačnost

Oblačnost (mobilni)